Atpakaļ pie darbības atbilstības pakalpojumiem

NILLTPFN (AML) un sankcijas

NILLTPFN (Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas un finansēšanas novēršanas) likums (turpmāk – Likums) – prasa tā subjektiem izstrādāt iekšējo kontroles sistēmu (turpmāk – IKS), kura ikdienas darba procesos iekļautu uz Likuma prasību izpildi vērstos pasākumus.

IKS, pēc būtības, ir procedūru, instrukciju, metodiku, politiku un citu iekšējo normatīvo dokumentu kopums, kas jāpārzina un jāievēro ikdienas darbos Likuma subjekta darbiniekiem. Iekšējas kontroles sistēmai ir jābūt pielāgotai Likuma subjekta veicamās saimnieciskās darbības specifikai. Uzņēmumu darbībā iekļautiem NILLTPFN procesiem jābūt izstrādātiem  atbilstoši darbinieku skaitam un to kvalifikācijai, ka arī citiem rīcībā esošajiem resursiem.

Pasūtīt IKS izstrādāšanu 10 darba dienu laikā

 BONAMEUS SIA piedāvā vairākus pakalpojumus, kas ir saistīti ar IKS izstrādi un ieviešanu:

 • Esošās IKS auditu, labošanu, papildināšanu, aktualizēšanu;
 • Jaunās IKS izstrādi daļēji vai pilnībā, ieskaitot:
 • Klientu identifikācijas un izpētes procedūras izstrādāšanu;
 • Klientu aptaujas lapu (anketu) sagatavošanu;
 • Klientu NILLTPF un sankciju riska skaitliskās novērtēšanas sistēmas (AML and sanctions scoring) izstrādāšanu;
 • Līgumu punktu par NILLTPFN jautājumiem tekstu izstrādāšanu un iekļaušanu līgumos un noteikumos;
 • NILLTPFN politikas izstrādāšanu;
 • Sankciju režīma kontroles IKS izstrādāšanu vai NILLTPFN IKS papildināšanu ar sankciju kontroles sadaļām;
 • Instrukciju un tehnisko uzdevumu izstrādāšanu IT speciālistiem NILLTPFN procesu automatizēšanai;
 • Konsultāciju sniegšanu NILLTPFN jautājumos;
 • Piedalīšanos sarakstē un pārrunās par NILLTPFN jautājumiem ar partneriem, klientiem vai uzraudzības iestādēm.

8 iemesli, kāpēc ar standarta risinājumiem nepietiek