Atpakaļ pie darbības atbilstības nodrošināšanas pakalpojumiem

FINANŠU INSTRUMENTI (MiFID)

Finanšu instrumentu tirgus direktīvas (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID), kā arī to papildinošās MiFID II, prasības ir ietvertas LR Finanšu instrumentu tirgus likumā un attiecas uz finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem, tostarp, ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem. Papildus prasības tirgus dalībniekiem nosaka arī Finanšu instrumentu tirgus regula (Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR).

Šie normatīvie akti nosaka gan tirgus dalībnieku licencēšanas kārtību, gan kārtību, kādā ir jāsniedz ieguldījumu pakalpojumi un jāslēdz darījumi ar finanšu instrumentiem, ziņošanas uzraudzības iestādēm kārtību, kā arī izvirza citas prasības, kas ir vērstas un ieguldītāju aizsardzību un tirgus caurspīdīgumu un stabilitāti.

BONAMEUS speciālistiem ir ilga darba pieredze kredītiestādēs tieši finanšu instrumentu jautājumos un darbības atbilstības MiFID prasībām nodrošināšanā.

Piedāvājam savus pakalpojumus iekšējo normatīvo dokumentu un procesu izstrādāšanā, ievērojot MiFID, MiFID II un MiFIR prasības:

  • Procedūras un politikas
  • Klientu anketas
  • Produktu aprakstus
  • Citus dokumentus

Uzdodiet jautājumu vai pasūtiet pakalpojumu