Noderīgi materiāli

 

BONAMEUS PUBLIKĀCIJAS

Vai pēc jaunā likuma spēkā stāšanās nekustamā īpašuma darījumu starpnieku skaits stipri samazināsies? (30.06.2020)

Šogad, 11.jūnijā Saeima ir pieņēmusi jauno Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 01.augustā. Tas ir nozīmīgs solis nekustamā īpašuma tirgus sakārtošanai, kas nostiprinās jau esošus un uzliks jaunus pienākumus tā dalībniekiem. Kā šī papildus slodze ietekmēs nekustamā īpašuma tirgu? 

Lasīt tālāk

 

NORMATĪVIE AKTI

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Finanšu instrumentu tirgus likums

Likums "Par nodokļiem un nodevām" (XII nodaļa)

Regula par finanšu instrumentu tirgiem (MiFIR)

 

UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU VADLĪNIJAS UN INSTRUKCIJAS

VID Vadlīnijas NILLTPFN jomā

Finanšu izlūkošanas dienesta informācija par aizdomīgajiem darījumiem un ziņojumu sniegšanu 

 

ONLINE SERVISI UN DATU BĀZES

VID publiskojamās datu bāzes

FID Sankciju sarakstu un subjektu datu bāze