Atpakaļ pie darbības atbilstības nodrošināšanas pakalpojumiem

DATU AIZSARDZĪBA (GDPR)

Mainoties pasaulei un tās izvirzītajām prasībām, biznesam ir jātiek līdzi šīm pārmaiņām. Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas stājās spēkā 2018.gadā, uzliek personas datu pārzinim (personai, kas ierosina datu apstrādi un nosaka datu apstrādes nolūkus) un datu apstrādātājam (persona, kas apstrādā datus datu pārziņa uzdevumā) pienākumu aizsargāt personas datus, kas atrodas to rīcībā.

Kaut gan galvenais personas datu aizsardzības uzdevums ir nepieļaut datu noplūdi un nokļūšanu trešo personu rīcībā, izņemot noteiktos izņēmuma gadījumus (piemēram, likuma prasības uz informācijas sniegšanu), katram datu pārzinim vai apstrādātājam attiecībā uz datu subjektu (fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti) ir jāizpilda noteikti pienākumi. Proti, primārais pienākums ir piekrišanas no datu subjekta to personas datu apstrādei saņemšana, kas ir iespējama tikai pēc datu subjekta iepazīstināšanas ar datu apstrādes nolūkiem, pamatiem, kā arī datu subjekta tiesībām, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.

BONAMEUS sniedz konsultācijas un atbalstu ar personas datu aizsardzību saistītajos procesos:

  • Privātuma politikas izstrādāšanā;
  • Iekšējo datu aizsardzības procedūru izstrādāšanā;
  • Datu subjekta piekrišanas datu apstrādei tekstu sastādīšana un iekļaušana līgumos un vispārējos darbības procesos;
  • Saziņa ar Datu valsts inspekciju datu aizsardzības jautājumos;
  • Citu ar personas datu aizsardzību saistīto jautājumu risināšanā.

Uzdodiet jautājumu vai pasūtiet pakalpojumu