8 iemesli, kāpēc ar standarta risinājumiem NILLTPFN* likuma prasību izpildei nepietiks.

(*Noziedzīgi iegūto līdzkļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas)

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana mūsdienās ir ļoti nopietns izaicinājums, kā valsts iestādēm un starptautiskajām organizācijām, tā arī privāto biznesu īpašniekiem.

Šobrīd, lai pasargātu sevi un savu uzņēmumu no sankcijām par NILLTPFN regulejošo normatīvo aktu prasību neivērošanu, nepietiek tikai ar vadlīnijām un standarta dokumentu paku izstrādi un apstiprināšanu, jo tie ir tikai pamats un izejmateriāls normatīvo aktu prasību ieviešanai, bet ne tās rezultāts.

 

Te ir 8 iemesli, kāpēc tā ir:

 • Katram uzņēmumam ir savs biznesa modelis, savs klientu loks, savs tirgus, savs personāla štats, savs finanšu resursu apjoms un citas individuālas īpašības.
 • Klientu dati ir ne tikai jāsaņem, bet arī jāpārbauda saskaņā ar uzraugošo iestāžu vadlīnijām, iegūtā informācija ir jāaktualizē un jādokumentē, veidojot klientu lietas.
 • NILLTPFN likums paredz dažādus prasību apjomus, piemēram, vienkāršota, standarta vai padziļināta klientu izpēte vai pat izņēmumi no prasību izpildes.
 • Klientu veiktie darījumi ir jāuzrauga pastāvīgi, uzaudzības process jādokumentē un par aizdomīgajiem darījumiem jāziņo.
 • Uzņēmumiem var  nebūt iespējas vai pat nepieciešamības nodrošināt visu likuma prasību izpildi pilnā apjomā, kā tas ir rakstīts standarta dokumentos.
 • Ir jārīko personāla apmācības, dokumentējot to un nodrošinot reālu normatīvo aktu NILLTPFN jomā pārzināšanu no personāla puses, jo likuma prasībām neatbilstoša uzņēmuma darbinieku rīcība var radīt negatīvas sekas uzņēmuma vadībai un visam uzņēmumam kopumā.
 • Iekšējā NILLTPF riska kontroles sistēma nav dokumentu paka, kas "stāv plauktā", – bet gan procesu kopums, kas ir jāveic ikdienā.
 • Regulāri jāseko līdzi izmaiņām normatīvajos aktos,  jāpārskata Iekšējā kontroles sistēma, jāaktualizē iekšējie normatīvie dokumenti un jāievieš jaunas prasības. 

 

BONAMEUS Jums piedāvā:

  • ja Jūs jau esat iegādājušies standarta risinājumu -pārskatīt Jūsu Iekšējās kontroles sistēmu un esošo dokumentu kopumu, pielagojot to tieši Jūsu uzņēmuma dabrības specifikai,
  • ja Jums vēl nav izstrādāta Iekšējā kontroles sistēma - izstrādāt tieši Jūsu vajadzībām atbilstošu Iekšējās kontroles sistēmu un iekšējos normatīvos dokumentus no nulles,
  • apmācīt Jūs veikt klientu izpēti saskaņā ar likumu prasībām,
  • palīdzēt Jums klientu identifikācijas un izpētes procesā,
  • atbildēt uz jautājumiem, kas Jums var rasties, pildot likuma prasības, un sniegt citus pakalpojumus pēc Jūsu pieprasījuma.

 

Pasūtīt IKS izstrādāšanu 10 darba dienu laikā